''IELTS'' SINAVI NEDİR? 

 

       ►      IELTS İngiltere temelli uluslararası geçerliliği olan bir İngilizce dil testidir.

 

       ►      IELTS sınavı Cambridge English Language Assessment, British Council ve IDP Education tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. Bu sınav özellikle   

              akademik dünyada öğrencilerin dil yeterliliklerini belgelemek için girdiği bir sınavdır. 

 

             IELTS okuma, yazma, dinleme ve konuşma bölümlerinden oluşan yaklaşık 3 saatllik bir sınavdır.

 

       ►      IELTS sınavında en düşük puan 0; en yüksek puan ise 9'dur.

 

       ►      Bir çok üniversite İngilizce dil yeterliliğini belgelemek için öğrencilerden 6 veya 6,5 puan ister.

 

 

-------------------------------------

 

Orkun Londoner ile IELTS Hazırlık Programı

 

        ►      IELTS Hazırlık Programına en fazla 5 öğrenci kabul edilir.

 

        ►      Haftada 3 gün toplamda 3 ay sürecek olan 36 saatlik bir IELTS hazırlık programı olacaktır.

 

                 ►      Ders boyunca işlenen tüm konular yazılı bir şekilde tarafınıza e-mail yoluyla gönderilecektir.

 

        ►      Derslerde IELTS' de test edilen tüm soru tipleri ve dil becerileri ele alınır ve her ders sonunda öğrencilere kişisel feedback verilir.

 

        ►      Eksik grammer bilgileri tamamlanarak C1 seviyesi hedef alınır.

 

        ►      ESSAY yazma teknikleri ve örnekleri ile öğrencilerin yazma becerileri geliştirilirken yazdığı essay ler öğretmenimiz tarafından detayı olarak

                  incelenir ve eksikler giderilir.

 

        ►      Dersler SKYPE üzerinden gerçekleşmektedir. Dersler kayıt altına alınıp ders sonunda tarafınıza gönderilmektedir.

 

        ►      Standart IELTS programlarımızın hedefi 6,5 ve üstüdür.