Üyelik Sözleşmesi

 

 1. GİRİŞ

 

  1. Londoner Özel Eğitim Ltd. Şti., kullanıcılarına web ve mobil tabanlı çeşitli İngilizce eğitim videoları sunmaktadır. Bu kapsamda İngilizce eğitimi için geliştirdiği web ve mobil uygulamalarını ve hususiyet arz eden tekniklerle bölüm bölüm(level level) hazırlanmış eğitim videolarını www.ingilizceol.com internet sitesi ve uygulama mağazaları üzerinden izleyebilmeniz için yapılandırmıştır. Söz konusu hizmetin eksiksiz ve kusursuz olması için üyelerimizin de site kullanım şartlarına uyması gerekmektedir.

 

  1. Kullanıcılar, Kullanıcı formunu doldurmak suretiyle www.ingilizceol.com üye olmakla işbu sözleşmenin içerdiği hükümleri okuduklarını, anladıklarını, kabul ettiklerini ve onayladıklarını kabul ve taahhüt etmektedirler.

 

 1. Taraflar ve Tanımlar

 

  1. İşbu Üyelik Sözleşmesi bir taraftan Güzeloba Mah. Çağlayangil Caddesi No: 3/B Muratpaşa/ANTALYA adresinde mukim Londoner Özel Eğitim Ltd. Şti. ile www.ingilizceol.com internet sitesine üye olan ve internet sitesi altında sunulan hizmetleri kullanan ("Kullanıcı") arasında elektronik olarak onaylamıştır.

 

  1. İNGİLİZCEOL ve Kullanıcı tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

  1. SİTE: İNGİLİZCEOL’nın kullanıcılarına hizmet verdiği www.ingilizceol.com alan adlı web sitesidir.

 

  1. Kullanıcı/Üye: Site’ye üye olarak hizmet almaya başlayan gerçek ve/veya tüzel kişiliktir.

 

  1. Hizmet/Ürün: SİTE’de satışa ve/veya son kullanıcı basit lisansına ve/veya kullanım iznine arz edilen çeşitli gayrimaddi video, yazı, görüntü, ses, resim, grafik ve benzeri ürünler ile sair yazılım ürünlerinden ibarettir.

 

 1. Sözleşmenin Konusu

 

  1. İşbu sözleşme ile İNGİLİZCEOL, www.ingilizceol.com alan adında ve buna bağlı sitesinde duyuracağı diğer alt alan adlarında, siteye üye olacak Gerçek ve/veya Tüzel kişi kullanıcılarına hususiyet arz eden tekniklerle hazırlanmış olan İngilizce eğitim videolarının ilgili site ve mobil platformlarda izletilmesine/sağlanmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

 

 

 

 

 

 1. Üyelik Bilgileri

 

  1. İNGİLİZCEOL e-ticaret platformu üzerinde elektronik posta hesabınız ile üyelik oluşturulması temel kuraldır. Daha önce aynı e-posta adresiniz ile üye olmuşsanız yeni üyeliğiniz kabul edilmeyecektir.

 

  1. Kullanıcı, İNGİLİZCEOL e-ticaret platformuna üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, sahte olmadığını, iş bu bilgilerin sahte ve/veya yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve ziyandan sorumlu olduğunu, Site’nin bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. İNGİLİZCEOL e-ticaret platformundan satın aldığınız ürünlerin/hizmetlerin (www.ingilizceol.com ve iOS/Android mobil uygulamaları) size süresi içerisinde teslim edilebilmesi için üyelik bilgilerinin gerçeğe uygun ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Üyelik bilgilerinin yanlış veya hatalı doldurulması neticesinde teslimatınızın/ifanızın taahhüt edilen süre içerisinde yapılamaması durumunda İNGİLİZCEOL herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

 1. Ticari Elektronik İletiler Hakkında

 

  1. İNGİLİZCEOL’a Üye olurken verdiğiniz, elektronik mail adresi, telefon ve/veya cep telefonunuz aracılığı ile 6563 sayılı Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereğince rızanıza mukabil tarafınıza pazarlama ve tanıtım amaçlı Ticari Elektronik İleti gönderilebilir. Üye, dilediği zaman bu gönderimlerden ücretsiz olarak çıkarak pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletileri almama hakkına haizdir.

 

  1. İNGİLİZCEOL’ya Üye tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlı elektronik ileti gönderime ilişkin tüm onay kayıtları, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklar.

 

 1. Genel Hak ve Yükümlülükleri

 

  1. İNGİLİZCEOL, iş bu sözleşme konusu www.ingilizceol.com isimli alan adını sunduğu hizmetin kalitesine zarar vermemek şartı ile farklı bir alan adı ile müşterilerine hizmet vermeye devam edebilir.

 

  1. Kullanıcı, www.ingilizceol.com’dan hizmet kullanırken elde ettiği bilgileri, işbu sözleşme ve eki niteliğinde olan gizlilik bildirimi ve politikası hükümleri çerçevesinde haricinde üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, mesafeli satış sözleşmesi akdederek satın aldığı “bölüm”ü satın aldığı süre sonuna kadar izleyebilecektir. Bu kapsamda, www.ingilizceol.com ve benzeri platformlarda, İNGİLİZCEOL tarafından yayımlanan İngilizce eğitimine yönelik olan ve seviyelere göre bölüm bölüm satışa ve gösterime arz edilen her türlü video, resim, fotoğraf, grafik, yazı ve sair basılı ya da gayrimaddi ortamdaki eserler Kullanıcı tarafından hiçbir surette şahsi kullanım amacıyla dahi çoğaltılamaz, kopyalanamaz, üçüncü kişilerle paylaşılamaz, yedekleme yapılamaz, işlenemez, herhangi bir ses ve/veya görüntü kayıt cihazı ile kaydedilemez. Bahsi geçen İngilizce eğitim içeriklerinin(video, format, tasarım, görüntü, resim vb) tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları İNGİLİZCEOL’a aittir. Kullanıcı’nın işbu madde hükmüne aykırı hareket etmesi halinde İNGİLİZCEOL Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve sair fikri-sınai mülkiyet mevzuatları kapsamında Kullanıcı’dan farazi lisans bedelinin 3 katı kadar tazminat talep etme ve aşkın zararlarını ayrıca tazmin etme ve savcılığa suç duyurusunda bulunma hakkını haizdir.

 

  1. Kullanıcı, SİTE üyeliğinin, Kullanıcı bilgilerinin, Kullanıcı şifresinin gizliliği için gerekli tedbirleri alır. Kullanıcı şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklanacak hukuki sorumluluk tamamen Kullanıcıya aittir. Kullanıcı şifresinin 3. Kişilerin eline geçmesi neticesinde 3. Şahısların uğrayacağım tüm maddi veya manevi zararlar Kullanıcı’ya ait olacaktır. İş bu sebeple; İNGİLİZCEOL herhangi bir şekilde 3. gerçek ve/veya tüzel kişilere tazminat ödemesi halinde, Kullanıcı’dan zararını rücu edebilecektir.

 

  1. Üye olurken rızanız ile verdiğiniz e-posta adresi, adınız, soyadınız ve benzeri diğer bilgileriniz sizin kişisel bilgilerinizi oluşturmaktadır. İNGİLİZCEOL gizlilik politikası gereğince, iş ortakları ile size aldığınız hizmeti ulaştırmak, yeni ürünlerin ve hizmetlerin duyurularını yapmak üzere bu bilgiler kullanılabilecektir. İNGİLİZCEOL sitesi içerisinde yapmış olduğunuz işlemler ve bağlantı kayıtları “kredi kartı ve ödeme bilgileriniz” hariç olmak üzere yasal yükümlülükler nedeni ile tutulacaktır. Bu bilgileri İNGİLİZCEOL’ın site istatistik verilerini elde etmek için kullanabilir.

 

  1. İNGİLİZCEOL e-ticaret platformundan satın alacağınız ürünler/hizmetler “stok” miktarları ile veya tek seferde alabileceğiniz maksimum ürün miktarı ile sınırlanmış olabilir. Getirilen sınırlama ürün sayfasında ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir. Çevrimiçi alışverişin kolaylığı ve aynı anda farklı sipariş alma imkânı bulunması sebebi ile ilgili ürün/hizmet tarafınızdan satın alınmadan önce tükenmiş olabilir. İş bu sebeple İNGİLİZCEOL internet sitesinde satışa arz edilen her ürünün tarafınızdan satın alınması garantisini vermez.

 

  1. İNGİLİZCEOL, verdiği hizmetler gereği Tüketici’nin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar Yönetmeliği ve atıf yaptığı durumlarda Kapıdan Satışlar Hakkındaki yönetmelik gereğince satış  koşullarını ve haklarınızı belirlemektedir. Satın alma ile ilgili yasal haklarınız ayrıca “satış ekranında” sunulacaktır. Tüketici sıfatı taşımayan alıcılar bakımından 6502 sayılı Kanun hükümleri yerine genel hükümler, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır. Ürün seçimi ve devamında satın almak istediğiniz ürün ile ilgili ön bilgilendirme formu tarafınıza elektronik ortamda gönderilecektir.

 

  1. İNGİLİZCEOL elektronik ticaret platformunda satışa arz ettiği ürünlerin özelliklerini her zaman tam ve eksiksiz sunmaya gayret etmektedir. Ancak ürünlerin internet üzerinden gösterilmesi için fotoğraf ve ürünlerin ve kullanılan sistemin teknik özellikleri nedeni ile renkleri ve/veya boyutlarında önem arz etmeyen farklılıklar olabilir.

 

  1. İNGİLİZCEOL; Site’de üyeler tarafından üye olurken ve satın alma işlemi yapılırken 5651 sayılı kanun ve diğer genel hükümler gereğince abonelik bilgilerini ve log kaydını tutmaktadır. Söz konusu kayıtlar yasal nedenler hariç hiçbir kurum ve kuruluş ile paylaşılmaz.

 

  1. Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj, Kullanıcı’nın hizmet aldığı sunucu kayıtları, İNGİLİZCEOL’nın sunucu kayıtları, tüm dijital delilleri ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında delil olarak kabul edilmiştir.

 

  1. Tarafların iradesi dışında ortaya çıkan, resmi şekilde belgelenebilen ve işbu sözleşme ile yüklendikleri borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi (örneğin grev, lokavt, iç savaş, savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel vb doğal afetler, devletin karar ve eylemleri vb) mücbir sebep hali olarak değerlendirilecek olup, Tarafların mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirememesi halinde sözleşme kendiliğinden askıya alınacak olup, mücbir sebebin 10 günden fazla uzaması halinde ise taraflar bir araya gelerek sözleşmenin devamı, askıya alınması, feshi veya bir başka şekilde tasfiye şeklini müzakere edecektirler.

 

  1. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmü veya hükümleri yürürlükteki kanunlara aykırı olması halinde herhangi bir surette geçersiz veya ifa edilemez bir hale gelirse, sözleşmenin diğer hükümleri geçerli ve yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, Taraflar, geçersiz sayılan veya ifa edilemeyen kısım veya hükmün yerine, geçersiz bölüm veya hükmün amacına uygun yeni bir hüküm veya bölüm eklemek için ellerinden gelen azami çabayı sarf edeceklerdir.

 

 1.  
 2. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup Tüketicinin yerleşim yeri Mahkemeleri veya Antalya Adalet Sarayı Mahkemeleri ile Antalya Adalet Sarayı İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

 

 1. İş bu 7 maddeden oluşan Üyelik Sözleşmesi .......... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak taraflar arasında elektronik ortamda akdedilmiş olup, ÜYE sözleşmenin bir kopyasına www.ingilizceol.com üyelik sisteminden ulaşabilecektir. Yukarıda belirtilen kullanım şartları, Üyelik işlemlerinin tamamlanması ile tarafınızdan onaylanmıştır.


Gizlilik Politikamız

 

1. www.ingilizceol.com internet sitesi, kullanıcıları tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı "Üyelik sözleşmesini” kanunlarda belirtilen hallerde, belirlenen amaçlar ve kapsamlar içerisinde kullanabilir.

 

2. Toplanan bu bilgiler; hizmetlerin ifası, kampanya çalışmaları, profilinize yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için sadece www.ingilizceol.com bünyesinde kullanılmaktadır.

 

3. İnternet sitesi içerisinde verilecek hizmetin ifası, internet sitesi içerisinde oluşabilecek sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunlar, usulsüz sisteme girişler, fraud alışveriş ve/veya sair problemlerin ivedilikle giderilebilmesi için site gerektiğinde kullanıcıların IP log kayıtlarını kanunlarda belirtilen süreler dahilinde tutmaktadır.

 

4. İnternet sitesi içerisinde, kullanıcılar çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle, kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgiler (ad, soy ad, e-posta adresi, telefon numarası gibi) sitenin veri tabanlarına kayıt edilecektir.

 

5. Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam içerisinde, kullanıcının onay vermesi halinde yeni çıkan ürünleri ve indirimleri hakkında reklam ve/veya pazarlama amacı ile elektronik iletişim vasıtaları yolu ile kullanıcıları bilgilendirebilir, ticari elektronik ileti gönderebilir.

 

6. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda, işbu gizlilik bildirimi ve üye ile akdedilen Web Site Üyelik Sözleşmesi hükümleri dışında, kullanıcılara ait bilgileri aşağıda yer alan hallerde üçüncü kişilere açıklayabilir.

 

a) Anayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Tüzük, Tebliğ, Genelge vb mevzuatlar dahilinde uyulması gereken bir kural bulunması halinde,

b) Yetkili idari kurum ve/veya adli mercilerce usulüne uygun yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma olması halinde kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halinde,

 

7. Yukarıda yer alan zorunlu istisnalar dışında müşterilerinin kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

8. Ödeme işlemleri sırasında girilen Kredi kartı ödemelerinde talep edilen kart bilgileriniz gibi hassas kişisel bilgileriniz güvenli işlem yapan SSL sertifikasına sahip sunucumuz tarafından ilgili bankanın ilgili birimine otomatik olarak aktarılır ve bunun dışında herhangi bir çalışanımız veya 3. taraf ile kesinlikle paylaşılmaz ve bu bilgiler depolanmaz.

9. Kullanıcı tarafından site’ye üye olmak amacı ile verilen kullanıcı bilgileri, o müşteri ile iletişim kurmak, ürünün teslimatı için iş ortaklarına teslimat bilgilerinizi vermek için kullanılır. Bunun dışında Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince onay alınmış ise tanıtım ve pazarlama amaçlı olarak ticari elektronik ileti grup şirketleri ve/veya iş ortakları ile size yeni ürünlerden haberdar etmek, reklam ve pazarlama amaçlı kullanabilmektedir.

 

10. Daha hızlı ve efektif sonuçlar vermesi açısından sayfalar arası geçişlerde müşterilerini tanımak ve her sayfa geçişinde yeniden üyelik girişine gerek kalmaması ve kayıt sırasında verdiğiniz bilgilere erişmeniz için “oturum tanımlama” amacı ile “çerez”/”cookies” kullanmaktadır. Çerezler anlık olarak ara yüzde tutulmakta ve sayfalarımızı terk ettiğinizde kalıcı olmamaktadır. Bu uygulama, sayfalarımızı terk ettikten sonra hiçbir şekilde size ve kullandığınız cihazlara ilişkin veri tutmamakta ve kaydetmemektedir. Tanımlama ayarlarınızı değiştirerek “tanımlama bilgilerini” kabul etmeyebilirsiniz. İş bu halde; site içerisinde bulunan bütün interaktif özelliklerin kullanılması mümkün olmayabilir.