Başlangıç Paketinde Programın Sundukları:

 

➜ 6 AY ABONELİK veya 12 AY ABONELİK seçeceği ile 1-10 LEVEL
➜ Orkun Londoner tarafından 835 dakika canlı ders anlatımı. (Türkiye’de bir ilk olan özel anlatım teknikleri ile.)
➜ 250 sayfalık e-book. (Canlı ders anlatımında işlenen konuların yazılı formatı.)
➜ 1500 alıştırma. (Yazma, okuma, dinleme.)
➜ 4000 British aksanı ile yapılmış çeviriler. (Özel telaffuz dersleri ile temiz bir aksana sahip olun ve konuşurken hızlanın.)
➜ Takıldığınız yerlerde soru sorabilir veya mesaj gönderebilirsiniz. (En kısa süre içerisinde dönüş sağlanacaktır.)

Başlangıç Paketindeki Konu Başlıkları:

 

➔ Program ilk önce günlük hayatta kullanılan zaman zarflarının çoğunu öğrenerek İngilizce öğrenim hayatını başlatır.
➔ Aşağıdaki zamanlarda olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturabilme;
1. Present Simple Tense (Geniş Zaman)
2. Past Simple Tense (Geçmiş Zaman)
3. Present Perfect Tense (Devam Eden Zaman)
4. Future Simple Tense (Gelecek Zaman)
5. Present Continuous Tense (Şimdiki Devam Eden Eylemlerin Söylenmesi)
6. Past Continuous Tense (Geçmişte Devam Eden Eylemlerin Söylenmesi)
7. Future Continuous Tense (Gelecekte Devam Eden Eylemlerin Söylenmesi)
➔ Günler, aylar, yıllar, mevsimler, sayılar, ülkeler
➔ Günlük hayatta sık kullandığımız sıfatlar
➔ Günlük hayatta yaptığımız (kullandığımız) fiiller ve çekimleri
➔ Kendimizi toplum içinde tanıtabilme ve düşüncelerimizi ifade edebilme
➔ Meslekler ve meslekler hakkında konuşabilme
➔ Neredesin? Nerede olacaksın? Neredeydin? sorularını sorabilme ve bu sorulara verilebilecek muhtemel cevapları öğrenme
➔ Sayılabilen ve sayılamayan isimler
➔ Günlük hayatta sık kullanılan kalıplar
➔ Sahiplik (have got / has got)
➔ Aile bireyleri ve akrabaları tanıma
➔ Duygu ve hisleri ifade edebilme
➔ Durum ve hareket fiilleri (State and action verbs)
➔ -ing takısının kullanılacağı yerler (Gerunds&infinitives konusuna giriş)
➔ Eylemlerin ne sıklıkla yapıldığı, ne kadar sürdüğü ve ne zaman sonlanacağını sorup, cevaplandırabilme
➔ Bağlaçlar (ve, fakat, çünkü, ya da, bu yüzden)
➔ Prepositions (in, on, at etc.)
➔ Phrasal Verbs
➔ Ve bir çok alt başlık yer almaktadır.

 

! Yukarıda açıklamak için İngilizce zaman isimleri yazılmıştır. Program gramer terimlerini kullanmamakta olup zamanların mantığını kavratmaktadır.