İNGİLİZCE ÖZEL DERS Ders x 2000.00 ₺
Ders Sayısı
Hesapla
Toplam

İletişim Bilgileri

Ödeme Bilgileri

Ön Bilgilendirme Formu

MADDE 1 - TARAFLAR:
 
1.1 SATICI 
 
Ünvanı : Londoner Özel Eğitim Ltd. Şti.
Mersis No : 0609056149100012
Adresi : Güzeloba mah.Çağlayangil Cad. Kapı No: 3/B Muratpaşa/ANTALYA
Telefon : 0850 840 8113
Fax : 0850 840 8113
Email : info@ingilizceol.com
 
1.2 HİZMET ALAN  
 
Adı/ Soyadı/ Unvanı : Güzeloba mah.Çağlayangil Cad. Kapı No: 3/B Muratpaşa/ANTALYA
Adresi : {{Data}}
Telefon : {{Data}}
Email : {{Data}}
Vergi Dairesi : {{Data}}
Vergi No/T.C. No : {{Data}}
 
MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:
 

İşbu Tüketici Ön Bilgilendirme sözleşmesinin konusu, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlenmiştir.

 
MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ:
 

Satın alınan ürünün adı ve özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

İngilizceOL adıyla pazarlanan ürün/hizmet: www.ingilizceol.com adresinde bulunan ve bu internet alan adı ve ileride geliştirilecek web siteleri, mobil aplikasyonlar ve sair yazılımlar üzerinden ifa edilecek olan, video formatında verilen İngilizce eğitimi hizmeti ile çevrimiçi olarak birebir özel ders şeklinde alınacak online ders hizmetidir. İngilizce online ders hizmeti/ eğitim videoları, bölümlere(level/kur) ayrılmış olup her bir bölüm ayrı bir mesafeli satış sözleşmesinin konusunu oluşturur ve her bir bölüme ilişkin sipariş-ödeme-satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. HİZMET ALAN tarafından yapılan ödeme, yalnızca ilgili bölüm için www.ingilizceol.com web sitesi üzerinden eğitim içeriğini video formatında izleme hakkı doğurur.

 
MADDE 4 - ÜRÜNÜN İFASI İLE İLGİLİ BİLGİLER:
 
4.1 

Ürün hesap bilgileri teslimatı, HİZMET ALAN’ın sipariş formunda belirttiği e-posta adresine elektronik ortam üzerinden gönderilecek olup, fiziki ürün ve/veya ürün anahtarı gönderimi yapılmayacaktır. SATICI tarafından ürün hesap bilgilerinin gönderildiği (HİZMET ALAN’ın belirtmiş olduğu) e-posta adresinin bulunamaması, arızalı olması, e-postanın SATICI’nın kusuru dışında herhangi bir nedenle HİZMET ALAN’a ulaşmaması durumunda tüm sorumluluk HİZMET ALAN’a ait olup SATICI malın ifasına ilişkin edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

4.2 

SATICI, HİZMET ALAN tarafından kendisine siparişin iletildiği günden itibaren en fazla 30 gün içerisinde siparişi ifa etmekle yükümlüdür. Son kullanıcı lisansına konu ürünün teslim edilme anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir.

4.3 

SATICI, sipariş edilen ürünün ifası yerine getirmesi imkansızlaşması halinde, durumdan HİZMET ALAN’ı haberdar ederek 14 gün içerisinde ürünün bedelini ve/veya HİZMET ALAN ‘ı borç altına sokan her türlü belgeyi iade eder.

 
MADDE 5 - CAYMA HAKKININ KULLANILMASI VE ŞARTLARI:
 
5.1 

HİZMET ALAN’ın 6502 sayılı Kanun ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca cayma hakkı bulunmamaktadır.

5.2 

Sözleşme konusu ürün, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15 kapsamında “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler”den olup, hesabın açıldığına veyahut satın alınan İngilizce eğitim aboneliğinin başlatıldığına dair bilgilendirme yazısının HİZMET ALAN’a elektronik posta yoluyla gönderimi ile HİZMET ALAN’ın cayma hakkı ortadan kalkmış olmaktadır. HİZMET ALAN, kendisine gönderilen e-postayı almadığını, e-postayı açmadığını, hesabı kullanmadığını v.b. iddia etmek suretiyle cayma beyanında bulunsa dahi, bilgilendirme metnini ihtiva eden e-posta SATICI’nın e-posta sunucusundan çıkmış olması sebebiyle sözleşme konusu ürün, HİZMET ALAN’a teslim edilmiş sayılır.

5.3 

www.ingilizceol.com internet sitesinden satın alınan ürünlerin/hizmetlerin ayıp sebebiyle iade olacağı durumlarda eğer stokta yoksa HİZMET ALAN tarafından iade edilen ürünü/hizmeti SATICI malın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün/hizmet ile değiştirebilir. Bu durum HİZMET ALAN’a yazılı olarak bildirim yapılır. HİZMET ALAN’ın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün/hizmet ile değiştirilmesinin kabul edilmemesi durumunda mail yolu ile bilgilendirilir ve bu taktirde ücret iadesi 14 gün içinde yapılır.

5.4 

İş bu sözleşme dahilinde; Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve niteliği itibarı ile artık geri dönüşümü mümkün olmayan ürünlerde CAYMA HAKKI KULLANILMAZ.

5.5 

HİZMET ALAN’ın ödediği bedel kısmen veya tamamen SATICI tarafından ya da SATICI ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, ayıp sebebiyle bedel iadesi seçimlik hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Ancak bunun için, ayıp sebebiyle bedel iadesi seçimlik hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

 
MADDE 6 - ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ KISITLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER :
 
6.1 

İngilizceOL ürününün/hizmetinin her bir bölümü veya özel ders paketi satın alındığı tarihten itibaren 6 (ay) boyunca SATICI’nın hizmet garantisi dahilinde kullanılabilir.

6.2 

Uygulamaların geliştirildiği platformlar, servislerin SATICI’nın sunucularından yayın yapmasını zorunlu tutmaktadır. SATICI’nın sunucularında meydana gelecek sorunlardan dolayı hizmet verilemezse HİZMET ALAN herhangi bir hak talebinde bulunamaz. SATICI böyle bir durumda sorunu en hızlı şekilde gidermek için azami gayret göstermek zorundadır.

6.3

Bölüm’lerde yer alan ders videoları Youtube servislerini kullanmaktadır. Bu servislerde yaşanacak sorunlar nedeniyle çözüm videolarına ulaşılamazsa HİZMET ALAN herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

6.4 

Uygulamalarda bulunan yorum yazma hizmeti SATICI tarafından verilen garanti dahilindeki hizmetlerden değildir. SATICI bu özelliği istediği zaman, bir kullanıcı için ya da tüm kullanıcılar için kapatabilir. HİZMET ALAN bu hizmetin durdurulmasından dolayı bir hak talebinde bulunamaz.

6.5 

İngilizceOL paylaşım ortamlarında yapılan tüm paylaşımların sorumluluğu paylaşımı yapan kullanıcıya aittir.

6.6 

Paylaşımların hiçbir hukuki kuralı ihlal etmeyeceğine dair sorumluluk HİZMET ALAN’a aittir. Hukuki bir durum ortaya çıktığı takdirde SATICI elindeki tüm verileri adli makamlara teslim edecektir.

6.7 

Şifrenin korunması HİZMET ALAN’ın sorumluluğundadır. Bir kullanıcı kendi hesabından yapılan paylaşımın kendisi tarafından yapılmadığını iddia etse de hukuki sorumluluğunu taşır.

6.8

SATICI siteye yüklenen paylaşımların, kötü niyetli kişi ve yazılımların eline geçmesinden sorumlu tutulamaz. Burada yayımlanan bilgilerin güvenliğini sağlama yükümlülüğü SATICI’da değildir.

6.9 

HİZMET ALAN, İngilizceOL sitesinin sayfalarının çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer site kullanıcılarının verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

6.10 

İngilizceOL paylaşım ortamlarında hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına çiğneyecek şekilde paylaşım yapılamaz.

6.11 

İngilizceOL üzerinde paylaşılan ve bu yolla ulaştığınız bütün linkler ve web sayfaları sebebiyle her türlü kullanıcıya aittir.

6.12 

İngilizceOL paylaşım ortamlarına göndereceğiniz tüm paylaşımların ve her türlü yazışmanın site tarafından kullanılma, iletme, yayımlama ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü hakları siteye aittir. İlgili gönderimlerin mevcut yasalara aykırılık teşkil etmesi durumunda her türlü yasal sorumluluk gönderimi yapan kişiye aittir.

6.13 

İngilizceOL paylaşım alanlarında genel ahlak kurallarına aykırı, kişileri/kurumları küçük düşürücü, hakaret niteliğinde sözler kullanmak yasaktır.

6.14 

İngilizceOL paylaşım alanlarında telif haklarıyla korunan her türlü içeriğin yasa dışı kopyalarını paylaşmak yasaktır.

6.15 

Paylaşımlarda kaba sözler, hakaret, ayrımcılık, cinsellik, ticaret, politika içerikli mesajlar bulunması yasaktır.

6.16 

SATICI gerekli gördüğü takdirde, HİZMET ALAN’ın paylaşım yapma hakkını elinden alabilir.

6.17 

Profil resmi küfür, siyasi, reklam, ahlaksız, saldırgan sözler, pornografik ya da propaganda içerikli görseller vb. içeremez. SATICI bu tür içerikleri uyarmaksızın silebilir ve kullanıcıyı uzaklaştırabilirler.

6.18 

İngilizceOL site ve uygulama kullanıcıları, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar.

6.19 

SATICI yukarıdaki kurallara uymayan üyeleri uyarabilir veya uyarı verilmeksizin ve kurallara bağlı kalınmaksızın siteden uzaklaştırılabilirler.

6.20 

HİZMET ALAN, uygulamalara giriş yaparak, site kullanım koşullarının tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını; bu sözleşmede belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul etmiş, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve talep ileri sürmeyeceğini açıkça beyan ve taahhüt etmiş olur.

 
MADDE 7 - MAL VEYA HİZMETİN TÜM VERGİLER DAHİL TOPLAM FİYATI:
 
Ürün Adı :
Adedi :
Satış Fiyatı (KDV Dahil) :
Ödeme Şekli: Kredi Kartı
Teslimat Adresi: Dijital ortamda teslim ve ifa edilecektir.
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
 
MADDE 8 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
 
8.1 

İşbu ön bilgilendirme formunda belirtilen tüm hak ve yükümlülükler ve fiyat dahil taahhütlerin geçerlilik süresi, ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda HİZMET ALAN’a gönderilmesinden itibaren 2 saat süre ile geçerlidir. HİZMET ALAN, iki saatlik sürenin sonunda sipariş vermez ise bilgilendirme formundan belirtilen tüm ürünlerin fiyat ve taahhütlerin SATICI tarafından tekrar düzenlenebilir.

8.2 

Taraflar arasında elektronik ortamda gerçekleştirilen Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Satış sözleşmesi, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik gereğince 3 yıl boyunca SATICI’nın sisteminde dijital ortamda kayıtlı olarak saklanacak olup, HİZMET ALAN talep etmesi halinde söz konusu sözleşmelere ulaşabilecektir.

8.3 

SATICI’ya Üye olurken verdiğiniz, elektronik mail adresi, telefon ve/veya cep telefonunuz aracılığı ile 6563 sayılı Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereğince rızanıza mukabil tarafınıza pazarlama ve tanıtım amaçlı Ticari Elektronik İleti gönderilebilir. HİZMET ALAN; dilediği zaman bu gönderimlerden ücretsiz olarak çıkarak pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletileri almama hakkına haizdir.

8.4 

SATICI, HİZMET ALAN tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlı elektronik ileti gönderimine ilişkin tüm onay kayıtları, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklar.

8.5 

HİZMET ALAN siparişi gerçekleştirirken veri girişinde maddi bir hata yapması halinde, siparişe onay vermeden önce, sipariş özetini görme, sistemde belirtilen şekilde düzeltme ve değiştirme hakkına sahiptir.

8.6 

İş bu sözleşme sebebi ile sistemde kayıtlı bulunan kişisel verileniz rızanız dışında kanuni zorunluluklar ve/veya yasal mercilerin talebi ve/veya Satıcı tarafından adli sürecin başlatılması durumları haricinde herhangi bir şekilde 3. kişi/ler ile paylaşılmayacaktır. İnternet sitesi içerisinde oluşabilecek sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunlar, usulsüz alışveriş ve/veya sair problemlerin ivedilikle giderilebilmesi için site gerektiğinde kullanıcıların IP log kayıtlarını kanunlarda belirtilen süreler dahilinde tutmaktadır. Bunun dışında, yasal mercilerce talep edilmesi durumunda, kullanıcılara ve sözleşme konusu hizmet ve/veya mala ilişkin veriler ilgili kurum ve/veya kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

8.7 

Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

8.8 

İş bu sözleşme sebebi ile HİZMET ALAN tüm şikayet ve itirazlarını, 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince her yıl belirlenen parasal sınırlar dikkate alınarak, HİZMET ALAN‘ın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine ve/veya yetkili Tüketici Mahkemelerine başvurabilir.

8.9 

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda HİZMET ALAN (Tüketici) tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici ile Mesafeli Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

8.10 

www.ingilizceol.com internet sitesinden Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde, iş bu sözleşmenin dayanağı olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri yerine, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

8.11 

www.ingilizceol.com internet sitesinden Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde temerrüde ilişkin hükümlerde Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

 

İş bu 8 maddeden oluşan MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU taraflar arasında ……………… tarihinde elektronik ortamda akdedilmiş olup, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’nun bir nüshası HİZMET ALAN’a kalıcı veri saklayıcısı vasıtasıyla gönderilmiştir. Her halükarda HİZMET ALAN, sözleşmenin bir kopyasına www.ingilizceol.com adresinden ulaşabilecektir. Yukarıda belirtilen kullanım şartları, Üyelik işlemlerinin tamamlanması ile tarafınızdan onaylanmıştır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR:
 
1.1 SATICI 
 
Ünvanı : Londoner Özel Eğitim Ltd. Şti.
Mersis No : 0609056149100012
Adresi : Güzeloba mah.Çağlayangil Cad. Kapı No: 3/B Muratpaşa/ANTALYA
Telefon : 0850 840 8113
Fax : 0850 840 8113
Email : info@ingilizceol.com
 
1.2 HİZMET ALAN  
 
Adı/ Soyadı/ Unvanı : Güzeloba mah.Çağlayangil Cad. Kapı No: 3/B Muratpaşa/ANTALYA
Adresi : {{Data}}
Telefon : {{Data}}
Email : {{Data}}
Vergi Dairesi : {{Data}}
Vergi No/T.C. No : {{Data}}
 
MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:
 

İşbu sözleşme konusu, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen videalar ile ilgili olarak ürünün kullanım hakkını sağlayan son kullanıcı lisansı ile ürün teslimi konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir.

 
MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ:
 

Satın alınan ürünün adı, modeli, ürünün türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli ve diğer satış özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 
Ürün Adı : {{Data}}
Ürün Adedi : {{Data}}
Satış Fiyatı (KDV Dahil) : {{Data}}
Teslimat Adresi : Dijital ortamda teslim ve ifa edilecektir.
Teslim Edilecek Kişi : {{Data}}
Fatura Adresi : {{Data}}
 
MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER:
 
4.1 

HİZMET ALAN, www.ingilizceol.com internet sitesinde, sözleşme konusu ürünün temel özelliklerini, ürünün teslim edilmesine ve ifa edilmesine ilişkin ön bilgilendirme formunu okuduğunu, satış fiyatı ve ödeme şekli konusunda bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder. HİZMET ALAN iş bu sözleşme öncesinde kendisine elektronik ortamda gönderilen Ön Bilgilendirme Formunu okuduğunu ve onayladığı gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

4.2 

HİZMET ALAN, SATICI’nın internet sitesi üzerinde yer alan birtakım uygulamalar ile kredi kartı (Master, Visa vb), banka havalesi, kapıdan ödeme aracılığı ile ödeme yapabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil kredi kartı hesabından ve/veya havale ile ödemenin tam ve eksiksiz olarak satıcının hesabına ulaştığı zamandır. Sınırlı sayıda üretilen ürünlerin satışında ödemeyi gerçekleştirme zamanı dikkate alınmaktadır. İşlem sırasında ödeme işlemi ilk tamamlanan kullanıcıya öncelik tanınmaktadır.

4.3 

Sözleşme konusu ürüne ilişkin ürünün kullanım hakkını sağlayan son kullanıcı lisansı için gerekli olan ürün bilgilendirme metni, Siparişin işleme alınması tarihinden itibaren en fazla 30 gün içerisinde HİZMET ALAN’ın belirttiği e-posta adresine elektronik ortamda gönderilir.

4.4 

HİZMET ALAN, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5 

SATICI, sözleşme konusu ürünün/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, tüketici tarafından seçilen sürüm/versiyonda sağlanmasından sorumludur.

4.6 

Ürün bilgilendirme metninin HİZMET ALAN’a gönderilmesinden sonra HİZMET ALAN’a ait kredi kartının HİZMET ALAN’ın kusurundan kaynaklanan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka ve/veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde HİZMET ALAN’ın kendisine ürün teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içerisinde ücretini ödemesi zorunludur. Ayrıca Ürünün bu aşamada kullanılması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi veya sair şekilde orijinalinin değişmesi suretiyle veya başka biçimde zarar görmesi halinde sorumluluk HİZMET ALAN’a aittir.

4.7 

SATICI mücbir sebepler, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/hizmeti süresi içerisinde teslim ve/veya temin edemez ise durumu HİZMET ALAN’a bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde HİZMET ALAN siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün/hizmetin var ise emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından biri kullanabilir. HİZMET ALAN’ın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar, ödemeyi yaptığı şekilde 14 gün içerisinde kendisine iade edilir.

4.8 

Şayet www.ingilizceol.com internet sitesinde satışta bulunan ürün/hizmet tamamen özel tasarım olan ve/veya sınırlı sayıdaki ürünlerden/hizmetlerden ise, stoklardaki güncellemelere rağmen elde olmayan sebeplerden dolayı tükenmesi durumunda derhal siparişi veren HİZMET ALAN’a elektronik posta yolu ile bildirilir. HİZMET ALAN’ın talebine göre siparişin tedarik edilmesi beklenebilir, değiştirilebilir ve/veya haklı bir sebep olması halinde SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, HİZMET ALAN’a eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün/hizmet tedarik edebilir. Aksi hallerde SATICI, sipariş edilen ürünün/hizmetin ifası yerine getirmesi imkansızlaşması halinde, durumdan HİZMET ALAN’ı haberdar ederek 14 gün içerisinde ürün’ün/hizmetin bedelini ve/veya HİZMET ALAN’I borç altına sokan her türlü belgeyi iade eder.

4.9 

Ödemenin kredi kartı vb. ödeme yöntemleri kullanılarak yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

4.10 

Taraflar arasında elektronik ortamda gerçekleştirilen Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Satış sözleşmesi, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik gereğince 3 yıl boyunca SATICI’nın sisteminde dijital ortamda kayıtlı olarak saklanacak olup, HİZMET ALAN talep etmesi halinde söz konusu sözleşmelere ulaşabilecektir.

4.11 

SATICI’ya Üye olurken verdiğiniz, elektronik mail adresi, telefon ve/veya cep telefonunuz aracılığı ile 6563 sayılı Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereğince rızanıza mukabil tarafınıza pazarlama ve tanıtım amaçlı Ticari Elektronik İleti gönderilebilir. HİZMET ALAN, dilediği zaman bu gönderimlerden ücretsiz olarak çıkarak pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletileri almama hakkını haizdir.

4.12 

SATICI, HİZMET ALAN tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlı elektronik ileti gönderime ilişkin tüm onay kayıtları, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklar.

4.13 

HİZMET ALAN siparişi gerçekleştirirken veri girişinde maddi bir hata yapması halinde, siparişe onay vermeden önce, sipariş özetini görme, sistemde belirtilen şekilde düzeltme ve değiştirme hakkına sahiptir.

4.14 

İş bu sözleşme sebebi ile sistemde kayıtlı bulunan kişisel verileniz rızanız dışında kanuni zorunluluklar ve/veya yasal mercilerin talebi ve/veya Satıcı tarafından adli sürecin başlatılması durumları haricinde herhangi bir şekilde 3. kişi/ler ile paylaşılmayacaktır. İnternet sitesi içerisinde oluşabilecek sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunlar, hizmetin ifası, usulsüz alışveriş ve/veya sair problemlerin ivedilikle giderilebilmesi için site gerektiğinde kullanıcıların IP log kayıtlarını kanunlarda belirtilen süreler dahilinde tutmaktadır. Bunun dışında, yasal mercilerce talep edilmesi durumunda, kullanıcılara ve sözleşme konusu hizmet ve/veya mala ilişkin veriler ilgili kurum ve/veya kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

 
MADDE 5 - CAYMA HAKKI:
 
5.1 

HİZMET ALAN’ın 6502 sayılı Kanun ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca cayma hakkı bulunmamaktadır.

5.2 

Sözleşme konusu ürün, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15 kapsamında “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler”den olup, hesabın açıldığına dair bilgilendirme yazısının HİZMET ALAN’a elektronik posta yoluyla gönderimi ile HİZMET ALAN’ın cayma hakkı ortadan kalkmış olmaktadır. HİZMET ALAN, kendisine gönderilen e-postayı almadığını, e-postayı açmadığını, hesabı kullanmadığını v.b. iddia etmek suretiyle cayma beyanında bulunsa dahi, bilgilendirme metnini ihtiva eden e-posta SATICI’nın e-posta sunucusundan çıkmış olması sebebiyle sözleşme konusu ürün/hizmet, HİZMET ALAN’a teslim edilmiş sayılır.

5.3 

www.ingilizceol.com internet sitesinden satın alınan ürünlerin/hizmetlerin ayıp sebebiyle iade olacağı durumlarda eğer stokta yoksa HİZMET ALAN tarafından iade edilen ürünü/hizmeti SATICI malın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün ile değiştirebilir. Bu durum HİZMET ALAN’a yazılı olarak bildirim yapılır. HİZMET ALAN’ın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün/hizmet ile değiştirilmesinin kabul edilmemesi durumunda mail yolu ile bilgilendirilir ve bu takdirde ücret iadesi 14 gün içinde yapılır.

5.4 

Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve /EFT şeklinde yapılacaktır.

5.5 

İş bu sözleşme dahilinde; HİZMET ALAN’ın istekleri ve açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, tasarlanan ve/veya kendi istediğine göre geliştirilen tüm ürünler ve niteliği itibarı ile artık geri dönüşümü mümkün olmayan ürünlerde cayma hakkı kullanılmaz. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürünlerde, Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda, Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerde, Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerde, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerde ve malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinde, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınlarda, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilme ilişkin hizmetler ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılmaz.

5.6 

www.ingilizceol.com internet sitesinden Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde, iş bu sözleşmenin dayanağı olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri yerine, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

5.7 

www.ingilizceol.com internet sitesinden Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde temerrüde ilişkin hükümlerde Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

 
MADDE - 6 UYUŞMAZLIK HALİNDE BAŞVURULMASI GEREKEN MAKAM VE YETKİLİ MAHKEME :
 
6.1 

İş bu sözleşme sebebi ile HİZMET ALAN tüm şikayet ve itirazlarını, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince her yıl belirlenen parasal sınırlar dikkate alınarak, HİZMET ALAN ‘ın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine ve/veya yetkili Tüketici Mahkemelerine başvurabilir.

 
MADDE - 7 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HÜKÜMLERİ :
 
7.1 

Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak davranacaklarını ve kendi personelleri ile iş ortaklarının da uygun davranmasını temin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

İş bu 7 maddeden oluşan mesafeli satış sözleşmesi dijital ortamda .......... tarihinde 2 (iki) nüsha olarak taraflar arasında elektronik ortamda akdedilmiş olup, Sözleşme’nin bir nüshası HİZMET ALAN’a elektronik posta yoluyla gönderilmiştir. ÜYE her halükarda işbu Sözleşmenin bir kopyasına www.ingilizceol.com üyelik hesabından ulaşabilecektir.

Cayma Hakkı Bilgilendirme Formu

Tüketici’nin (HİZMET ALAN), 6502 sayılı Kanun ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca cayma hakkı bulunmamaktadır. İşbu sözleşme Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15 kapsamında “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler”den olup, üyelik hesabının açıldığına ve/veya Başlangıç Paketi 1-10 Level (6 Ay Abonelik)’ın başlatıldığına ve/veya İngilizce Özel Ders aboneliğinin başlatıldığına dair bilgilendirme yazısının HİZMET ALAN’a elektronik posta yoluyla gönderimi ile HİZMET ALAN’ın cayma hakkı ortadan kalkmış olmaktadır. HİZMET ALAN, kendisine gönderilen e-postayı almadığını, e-postayı açmadığını, hesabı kullanmadığını v.b. iddia etmek suretiyle cayma beyanında bulunsa dahi, bilgilendirme metnini ihtiva eden e-posta SATICI’nın e-posta sunucusundan çıkmış olması sebebiyle sözleşme konusu ürün, HİZMET ALAN’a teslim edilmiş sayılır.